Politică de confidențialitate și a utilizării fișierelor de tip cookie

Unitatea de Management a Proiectului (UMP), organism fără personalitate juridică, constituit la nivelul Ministerului Culturii, în calitate de Operator pentru Programul „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori”, cu sediul în Bd. Unirii nr. 22, București, Sector 3, cod fiscal 4192812 transmitem prezenta Politică de confidențialitate și a utilizării fișierelor de tip cookie pentru a explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Ce prelucrare face obiectul prezentei politici de confidențialitate?

Politica de confidențialitate se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor website-ului nostru găzduit la adresa cedv.eu.

Ce informații colectăm despre dumneavoastră

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe care le furnizați atunci când vă înregistrați pentru a utiliza website-ul nostru, când vă abonați la newsletter-ele noastre, participați la forumuri de discuții sau în alte activități de comunicare socială de pe website-ul nostru, și când raportați o problemă legată de website-ul nostru. Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz.
Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care (i) aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal; (ii) suntem obligați să facem acest lucru prin lege; și/sau (iii) în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim.

Când vizitați website-ul nostru, colectăm următoarele date:

 1. Date tehnice, de exemplu acest lucru poate include adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil. Aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți. Puteți găsi mai multe informații despre acest lucru în secțiunea dedicată de mai jos.
 2. Date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de click-uri către, prin și de la website-ul nostru (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu de articole vizualizate pe website-ul nostru, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea, click-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.

Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală; atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și pentru interesele dumneavoastră, cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale; și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.
Putem prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale; pentru a îmbunătăți website-ul; pentru administrarea website-ului; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare; pentru informare privind oportunitățile de finanțare, de parteneriat cu entități din Statele Donatoare, precum și pentru activitățile organizate în cadrul Programului „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori”, astfel încât să oferim un conținut care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra website-ul nostru în siguranță.
În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o cerere transmisă către adresa de e-mail office@umpcultura.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de aceasta.
În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie.
În cazul în care prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, iar datele cu caracter personal nu sunt furnizate, contractul nu va putea fi încheiat/executat.
În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În cadrul UMP, doar un număr limitat de membri ai personalului au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai în interes de serviciu.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, cum ar fi:

 1. Parteneri, furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră
 2. Rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră
 3. Furnizorii de servicii de analiză a traficului web și de motoare de căutare
 4. Consultanți externi (cum ar fi avocați, contabili, auditori), dacă este necesar
 5. Reprezentanți ai Statelor Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021
 6. Comitetul Mecanismului Financiar SEE (denumit în continuare CMF) - Comitetul înființat de Comitetul permanent al Statelor AELS să gestioneze Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
 7. Oficiul Mecanismului Financiar SEE (denumit în continuare OMF)  - Oficiul care asistă CMF în gestionarea Mecanismului Financiar SEE 2014-2021. OMF, care este din punct de vedere administrativ o parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, este responsabil pentru derularea operațiunilor curente ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021 în numele CMF și îndeplinește funcția de punct de contact
 8. Autorități publice cu responsabilități de audit, control, recuperare debite
 9. Instanțe din România sau din alt stat, organe de urmărire penală prin care înțelegem atât organele de cercetare penală (membrii poliției judiciare), cât și membrii parchetelor (procurorii), astfel cum acestea sunt reglementate de prevederile legale în vigoare
 10. Potențiali parteneri de proiect din Statele Donatoare

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip cookie pot fi stocate într-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea dedicată mai jos.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite.

Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale privind datele dumneavoastră personale:

 1. Dreptul la informare - aveți dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de noi, conform celor prevăzute în prezentul document
 2. Dreptul de acces - puteți solicita și obține confirmarea faptului ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, vom elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat
 3. Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, cât și completarea celor incomplete
 4. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține ștergerea respectivelor date. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom avea posibilitatea de a anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal și continua astfel prelucrarea acestora în scopuri statistice
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării - în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea)
 6. Dreptul de opoziție - vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul nostru legitim (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care suntem investiți
 7. Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră, (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate
 8. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 9. Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu o depășește pe cea necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate aici și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime. Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact prezentate mai jos. Vă rugăm să aveți în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil.
În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terțe părți care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale website-ului nostru. Transmiterea datelor prin Internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru. Orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Confidențialitatea datelor minorilor

Nu colectăm intenționat date cu caracter personal de identificare ale persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că copiii săi au furnizat datele lor cu caracter personal, acesta trebuie să ne informeze imediat. În cazul în care descoperim că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani ne-a furnizat date cu caracter personal, vom șterge aceste informații din sistemele noastre, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care noi nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu controlăm și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea sau practicile website-urilor terțelor părți.

Ce este un fișier cookie și în ce scop este folosit?

Website-ul nostru utilizează tehnologia de tip cookie pentru a vă oferi un serviciu web personalizat. Datele stocate de fișierele de tip cookie utilizate pe website-ul nostru  nu arată niciodată detalii personale în baza cărora să poată fi stabilită o identitate individuală
Un fișier de tip cookie reprezintă un fișier text de dimensiune redusă care este stocat și/sau accesat de browser-ul dvs. web pe/de pe unitatea de stocare a dispozitivului dvs. în funcție de website-urile pe care le vizitați. Fișierele de tip cookie fac interacțiunea dvs. cu website-urile mai sigură și mai rapidă, deoarece acestea își pot aminti preferințele dvs. (cum ar fi autentificarea sau selecția limbii de afișare), trimițând informațiile pe care le conțin înapoi la website-ul originar (first-party cookie) sau către alt website căruia le aparțin (third-party cookie), atunci când vizitați din nou website-ul respectiv utilizând același dispozitiv

Cum puteți controla fișierele de tip cookie

Vă puteți retrage consimțământul privind fișierele de tip cookie în orice moment. În acest scop, puteți să blocați sau să eliminați fișierele cookie fie prin intermediul setărilor browser-ului dvs., fie urmând instrucțiunile specifice pentru categoriile de cookie din secțiunile următoare. În orice situație, pot apărea probleme legate de utilizarea anumitor părți ale website-ului dacă dezactivați fișierele de tip cookie.
În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip cookie stocate pe dispozitivul dvs. și să configurați browserul dvs. astfel încât să refuze fișiere de tip cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dvs. web. Pentru a obține mai multe informații în acest sens, vă rugăm să consultați următoarele pagini web:

 1. Setări cookie pentru Chrome
 2. Setări cookie pentru Firefox
 3. Setări cookie pentru Opera
 4. Setări cookie pentru Safari
 5. Setări cookie pentru Edge
 6. Setări cookie pentru Internet Explorer

Pentru a afla mai multe despre fișierele de tip cookie, vă rugăm să vizitați www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu, care conțin informații suplimentare privind publicitatea comportamentală și viața privată online.

Fișierele de tip cookie utilizate pe acest website

În baza funcției și scopului pentru care sunt utilizate fișierele de tip cookie, acestea sunt, de obicei, clasificate. Astfel, în cadrul acestui website sunt utilizate următoarele categorii:

Fișiere de tip cookie absolut necesare vă permit să navigați pe website și să îi utilizați funcțiile de bază. De obicei, acestea sunt instalate doar ca răspuns la acțiunile efectuate de dvs. care echivalează cu o cerere de servicii. Aceste fișiere de tip cookie sunt indispensabile pentru utilizarea website-ului.

Fișiere de tip cookie privind funcționalitatea sunt utilizate pentru a vă recunoaște atunci când reveniți pe acest website și ne permit să vă oferim funcții îmbunătățite și personalizate, cum ar fi reamintirea preferințelor dvs.  Aceste fișiere de tip cookie colectează informații anonime și nu pot urmări navigările dvs. pe alte website-uri. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani.

Fișiere de tip cookie analitice și privind performanța ne permit să recunoaștem și să numărăm utilizatorii și să colectăm informații despre modul în care este utilizat website-ul. Aceasta ne ajută să îmbunătățim modul în care funcționează website-ul, de exemplu, asigurându-ne că puteți găsi ușor ceea ce căutați. Perioada de expirare a acestor fișiere de tip cookie este de maximum 2 ani. În ceea ce privește third-party cookies, perioada de expirare poate să varieze iar în unele cazuri poate depăși 2 ani.

Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiză web furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit website să analizeze modul în care utilizați respectivul website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a website-ului (inclusiv adresa dvs. IP)  vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE și/sau SEE și/sau SUA. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea website-ului pentru operatorii website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea website-ului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți în cazul în care are această obligație conform legii sau în cazul în care acești terți prelucrează informațiile în numele Google. Google nu va asocia adresa dvs. IP cu alte date deținute de Google.

Familia

Denumirea

Perioada de expirare

Descrierea

Google Analytics

_ga

2 ani

Utilizat pentru distingerea utilizatorilor

Google Analytics

_gid

24 ore

Utilizat pentru distingerea utilizatorilor

Google Analytics

_gat

1 minut

Utilizat pentru a stabili rata solicitărilor. Dacă Google Analytics este implementat prin intermediul Managerului de etichete Google, acest modul cookie va fi denumit _dc_gtm_<property-id>

Puteți renunța la Google Analytics fără a afecta modul în care puteți vizita website-ului nostru. Pentru a împiedica monitorizarea prin acest tip de cookie vă rugăm consultați http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informații detaliate cu privire la Google Analytics și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv modul în care puteți controla informațiile trimise către Google) pot fi găsite la https://policies.google.com/privacy/partners.

Fișiere de tip cookie privind rețelele sociale vă permit să împărtășiți pe website activitatea dvs. pe rețele sociale, cum ar fi Facebook sau Twitter. Aceste fișiere de tip cookie nu sunt controlate de către noi.

Pe website, terțe părți care furnizează aplicații pot plasa propriile lor fișiere de tip cookie în vederea monitorizării performanței aplicațiilor lor sau pentru a-și personaliza aceste aplicații pentru dvs. De exemplu, atunci când distribuiți un articol utilizând un buton de distribuire în rețelele de socializare disponibil pe website, platforma rețelei de socializare asociată butonului respectiv va înregistra acest lucru. De asemenea, pe website poate exista conținut integrat („embedded”), de exemplu conținut video al unor terțe părți precum YouTube, iar în acest caz acești terți pot să-și plaseze la rândul lor propriile fișiere de tip cookie. Asemenea fișiere de tip cookie nu pot fi accesate de către noi.

Contact

 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al Ministerului Culturii la adresa dpo@cultura.ro sau puteți transmite o scrisoare în atenția Responsabilului privind Confidențialitatea al Ministerului Culturii la adresa: Bd. Unirii 22, Sector 3, București 030833.

Modificări ulterioare

Este posibil ca Politica de confidențialitate și a utilizării fișierelor de tip cookie să fie modificată ulterior. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru ultima versiune.

În prima jumătate a anului 2024 Belgia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene