Prezentare generală

Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 urmărește să susțină și să dezvolte societăți deschise, democratice, egale și favorabile incluziunii, întemeiate pe statul de drept. Aceasta include crearea unei societăți civile dinamice, care să dispună de mijloace de acțiune, să încurajeze participarea democratică, civică și socială a cetățenilor și să cultive bogata diversitate a societății europene, pe baza valorilor, a istoriei și a memoriei noastre comune.

Obiectivul general al Programului este de a proteja și a promova drepturile și valorile consacrate în tratate, în Cartă și în convențiile internaționale aplicabile privind drepturile omului, în special prin sprijinirea organizațiilor societății civile și a altor părți interesate active la nivel local, regional, național și transnațional și prin încurajarea participării civice și democratice, în vederea susținerii și dezvoltării în continuare a unor societăți deschise, bazate pe drepturi, democratice, egalitare și favorabile incluziunii care sunt întemeiate pe statul de drept.

Pachetul financiar pentru implementarea Programului în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2027 este de 1.441.705.000 euro.

Programul Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 are 4 componente:

  1. Valorile Uniunii – se referă la protejarea și promovarea valorilor Uniunii
  2. Egalitate, drepturi și egalitate de gen – se concentrează pe promovarea drepturilor, a nediscriminării și a egalității, inclusiv a egalității de gen, și promovarea integrării perspectivei de gen și a dimensiunii nediscriminării
  3. Implicarea și participarea cetățenilor – este îndreptată pe promovarea implicării și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii și a schimburilor dintre cetățenii din diverse state membre, precum și sensibilizarea cetățenilor cu privire la istoria lor europeană comună
  4. Daphne – se referă la combaterea violenței, inclusiv a violenței pe criterii de gen
În prima jumătate a anului 2024 Belgia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene