Punctul de contact

Punctul de contact Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori este biroul de promovare în România al Programului Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori 2021 – 2027 al Uniunii Europene.

Funcţionează în cadrul Unității de Management a Proiectului, Ministerul Culturii şi face parte din reţeaua europeană a punctelor de informare dedicate Programului.

Punctul are rolul de a:

  • pune la dispoziția posibililor beneficiari informații despre Program și liniile de finanțare ale acestuia;
  • furniza posibililor beneficiari informații exacte privind termenele pentru aplicații;
  • oferi, la cerere, îndrumări pentru întocmirea corectă și completă a dosarului proiectului, potrivit cerințelor finanțatorului (Comisia Europeană);
  • oferi soluții pentru găsirea de parteneri din alte țări europene care s-ar putea asocia pentru realizarea unui proiect;
  • promova rezultatele obținute de beneficiarii din România de finanțare europeană.

Activitățile desfășurate de Punctul de contact sunt gratuite.

În prima jumătate a anului 2024 Belgia deține Președinția Consiliului Uniunii Europene