Componenta Daphne

Daphne se concentrează pe:

  1. prevenirea și combaterea la toate nivelurile a tuturor formelor de violență pe criterii de gen împotriva femeilor și fetelor și a violenței domestice, inclusiv prin promovarea normelor stabilite în Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul);
  2. prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor și a altor categorii expuse riscului, cum ar fi persoanele LGBTIQ și persoanele cu handicap;
  3. sprijinirea și protejarea tuturor victimelor directe și indirecte ale tuturor formelor de violență, cum ar fi victimele violenței domestice comise în cadrul familiei sau în cadrul relațiilor intime, incluzând copiii rămași orfani ca urmare a unor infracțiuni domestice, precum și asigurarea aceluiași nivel de protecție pe întreg teritoriul Uniunii pentru victimele violenței pe criterii de gen și sprijinirea acestora
Ungaria preia la 1 iulie 2024 președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.